การเพาะเลี้ยงปลาไหลนา ราคาดี มีความต้องการสูง

[ สถิติผู้เข้าชม : 12,023 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


การเพาะเลี้ยงปลาไหลนา

 

    ปลาไหล ถือว่าเป็นสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการในตลาดที่สูง เนื่องจากปลาไหลที่มีอยู่ท้องตลาดเป็นปลาไหลที่หาได้ตามธรรมชาติ เนื่องจากเวลานี้ธรรมชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทำให้จำนวนปลาไหลในธรรมชาติก็ลดน้อยลงไปด้วย เป็นผลให้ราคาปลาไหลสูงตามไปด้วย

 

    ปลาไหลเป็นปลาที่นิยมนำมาประกอบอาหาร เนื่องจากเนื้อของปลาไหลนั้นมีรสชาติที่อร่อย และไม่มีก้าง จึงเป็นปลาที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน โดยการเลี้ยงปลาไหลในเชิงพาณิชย์นั้นยังไม่มีเลี้ยงมากมายนัก เกษตรกรที่เลี้ยงปลาไหลจะใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติเป็นหลัก

 

การแยกเพศปลาไหล

 

ปลาไหลนาเพศผู้และเพศเมีย

    การคัดแยกเพศของพ่อแม่พันธุ์ปลาไหล จะกระทำได้ยากมาก เพราะปลาไหลนามีลักษณะเพศคล้ายๆ กัน ถ้าดูจากลักษณะภายนอก จะไม่สามารถแยกเพศให้เด่นชัดได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่ปลาไม่มีการวางไข่ แต่ถ้าในช่วงฤดูวางไข่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จะสามารถสังเกตเพศของปลาไหลได้เด่นชัดขึ้น ดังนี้

 

เพศผู้ ความยาวมากกว่า ๖๐ เซนติเมตร น้ำหนักมากกว่า ๔๐๐ กรัม ท้องไม่อูม ตัวยาวเรียว ช่องเพศสีขาวซีดไม่บวม ลำตัวสีเหลืองคล้ำ (ถ้าหากปลาไหลมีน้ำหนักมากกว่า 300 กรัมขึ้นไป แสดงว่าปลาไหลมีน้ำเชื้อในการเพาะพันธุ์ดี)

เพศเมีย ความยาว ๒๙-๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักต่ำกว่า ๓๐๐ กรัม ท้องอูมเป่ง ตัวอ้วน ท้องป่อง ช่องเพศสีแดงเรื่อๆ บวม (ช่วงผสมพันธุ์) ลำตัวมีสีเหลืองเปล่งปลั่ง

 


หวอดปลาไหล

 

การเพาะพันธุ์ปลาไหลนา

    การเพาะพันธุ์โดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติควรทำ ในบ่อซีเมนต์ขนาด 5 x 10 x 1 เมตร ใส่ดินเหนียวหนา 30 เซนติเมตร ให้ดินสูงด้านใดด้านหนึ่งใส่พ่อแม่ตารางเมตรละ 4 ตัว ใส่น้ำสูงประมาณ 40 เซนติเมตร ปลูกพรรณไม้น้ำ เพื่อให้คล้ายกับธรรมชาติมากที่สุด ให้ปลาสดสับผสม น้ำมันตับปลากินวันละ 1 มื้อ ๆ ละ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัว ให้กินตอนเย็น ถ่ายเทน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปลาจะต้องใช้เวลาปรับตัว 2 - 4 เดือน เมื่อปลาเพศผู้พร้อม จะสร้างหวอดไข่สีขาวมีช่องว่างอยู่ตรงกลาง คล้ายกับขนมโดนัทหรือก่อหวอดคล้ายปลากัด (การพ่นฟองอากาศสำหรับวางไข่) ปลาจะเริ่มผสมพันธุ์ วางไข่ในตอนใกล้รุ่ง หลังจากก่อหวอด 7 - 10 วัน ก็รวบรวมลูกพันธุ์ขึ้นมาอนุบาลต่อไป

 

นิสัยการกินอาหารของลูกปลา ปลาไหลนาขนาด ๒.๕-๓.๐ เซนติเมตร กินสิ่งมีชีวิตเล็กๆ คือ ไรแดง วันละ ๒ ครั้ง ขนาดความยาว ๕ เซนติเมตร เริ่มฝึกให้กินอาหารผงสำเร็จรูปร่วมกับหนอนแดงจนอายุได้ ๖ สัปดาห์ ปลาจะมีขนาด ๘-๑๐ เซนติเมตร เริ่มให้ปลาสดบดวันละ ๒ ครั้ง

การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน ใช้วิธีอนุบาลลูกปลาไหลในท่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐ เมตร หรือในถุงพลาสติก หรือตู้กระจก และควรให้น้ำหมุนเวียนถ่ายเทได้ตลอดเวลา มีพืชน้ำมัดลอยเป็นกำพร้อมทั้งใส่ดินในบ่ออนุบาลด้วย แบ่งการอนุบาลได้เป็น ๒ ระยะ ดังนี้

 

การอนุบาลลูกปลาไหล

1. อนุบาลลูกปลาวัยอ่อน ขนาด ๕ เซนติเมตร ทำได้ คือ นำลูกปลาวัยอ่อนอายุ ๗-๑๐ วัน ที่ฟักออกเป็นตัว ปล่อยอัตราความหนาแน่น ๓๕๐ ตัว/ตารางเมตร ใส่น้ำลึก ๑๕ เซนติเมตร ใส่ต้นผักตบชวาหรือจอก เพื่อให้ลูกปลาเกาะ ควรมีการถ่ายเทน้ำ ๒-๓ วัน/ครั้ง อาหารใช้ไรแดงให้กินวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็นพร้อมฝึกให้กินอาหารสมทบ โดยฝึกให้กินอาหารผงสำเร็จรูป (Powder feed) โดยปั้นเป็นก้อนๆ ใช้ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ควรมีการคัดขนาดเพื่อช่วยลดการกินกันเอง

2. การอนุบาลลูกปลาไหลนา จากขนาด ๕-๑๐ เซนติเมตรเมื่ออนุบาลปลาจนได้ขนาด ๕ เซนติเมตร ปลาจะมีขนาดปากที่กว้างขึ้น ลดไรแดง และให้อาหารสมทบวันละ ๒ มื้อเช้า-เย็น โดยปั้นเป็นก้อนเล็กๆ ปรับปริมาณอาหารที่ให้ทุกสัปดาห์ เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนลูกปลา นอกจากนี้อาจผสมน้ำมันปลาหมึก เพื่อช่วยดึงดูดลูกปลาให้กินอาหารได้ดีขึ้นและควรมี โดยใช้ท่อพีวีซีหรือท่อพลาสติก โดยตัดเป็นท่อนยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร บ่อละ ๓-๕ ท่อน เนื่องจากลูกปลาค่อนข้างตกใจง่าย เมื่อมีเสียงดังๆ หลังจากเลี้ยงลูกปลาไหลประมาณ ๖ สัปดาห์ ก็จะได้ปลาขนาด ๑๐ เซนติเมตร มีน้ำหนักประมาณ ๑-๒ กรัม สามารถแยกลงบ่อเลี้ยงต่อไป

การเลี้ยงปลาไหลนาให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้น สามารถเลี้ยงได้ในบ่อซีเมนต์ และท่อซีเมนต์กลมโดยมีวิธีการ คือ

 

เทคนิคการเลี้ยงปลาไหลเลียนแบบธรรมชาติ

1. ใส่ฟางข้าวหนาประมาณ 30 เซนติเมตร และดินทับหนา 10 เซนติเมตร โดยน้ำให้สูงกว่าผิวดิน 10 เซนติเมตร จากนั้นหมักฟางข้าวทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ หากมีการเน่าควรมีถ่ายน้ำออกบ้าง แล้วเติมน้ำใหม่ลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดไรแดง หนอนแดง

2. นำปลาขนาดน้ำหนักตัวประมาณ 30-40 ตัว ต่อกิโลกรัม ลงปล่อยในอัตราความหนาแน่น 30-40 ตัว ต่อตารางเมตร หากเป็นท่อซีเมนต์กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร ใส่ประมาณ 100 ตัว โดยคัดปลาไหลขนาดเท่าๆ กันก่อน

3. เติมฟางข้าวทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และให้อาหารสมทบวันละ 2-3 เปอร์เซ็นต์ โดยปั้นเป็นก้อนวันละมื้อในช่วงเย็นเลี้ยง เลี้ยงประมาณ 6-8 เดือน จะได้น้ำหนักปลาไหลขนาดตัวละ 200 กรัม ให้ผลผลิต 20-30 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร ซึ่งอัตราการรอดตาย 70-80 เปอร์เซ็นต์

 

บทความเขียนโดย

- แอดมินเว็บไซต์เกษตรฮอตนิวส์ สาระความรู้ด้านการเกษตร kasethotnews.com

- ภาพจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ www.aquatoyou.com

 

Create : Modify : 0000-00-00 00:00:00Read : 12022URL :