ปลูก กล้วยน้ำว้า ให้ต้นงาม  หน่อดก  แถมออกเครือใหญ่หวีดก

[ สถิติผู้เข้าชม : 564 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


 

 

ขั้นตอน วิธีปลูกการปลูกกล้วยน้ำว้า :
– ปลูกในช่วงฤดูฝน
 
– ปลูกด้วยหน่อใบแคบ หรือต้นพั น ธุ์ที่ได้จากการ เพาะปลูกเลี้ยง เ นื้ อ เยื่ อ

– เตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม.

– ผสมดิน ปุ๋ ย ค อ ก จำนวน 5 กิโลกรัม เข้าด้วยกันใน หลุมให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

 

 

 

 
– ให้นำการ ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุมโดยระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับ ดินปากหลุมเล็กน้อย

– ใช้มี ด ที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงป า ก หลุมทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา)

– ดึงถุงพลาสติก อ อกโดยระวังอย่าให้ดินแตก

– กลบดินที่เหลือลงในหลุม


– กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น

– คลุมดินบริเวณโคนต้นด้วยฟางข้าว หรือหญ้าแห้ง

– รดน้ำให้ชุ่ม

 


ระยะของ ปลูกกล้วยน้ำว้า:
-2.5 x 3 เมตร , 2.5 x 2.5 เมตร

-จำนวนต้นต่อไร่ : จำนวนต้นเฉลี่ย 200 ต้น/ไร่ , 250 ต้น/ไร่

การดูแลรักษากล้วยน้ำว้า:
 การใส่ปุ๋ ย
-ใช้ ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 4 ครั้ง ๆ ละ 250 กรัม ดังนี้

-ครั้งที่ 1 ใส่หลังปลูก 1 สัปดาห์ ใช้สูตร 15-15-15


 
-ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งที่ 1 ประมาณ 3 เดือน ใช้สูตร 15-15-15

-ครั้งที่ 3 ใส่หลังจากครั้งที่ 2 ประมาณ 3 เดือน ใช้สูตร 15-15-15

-ครั้งที่ 4 ใส่หลังจากครั้งที่ 3 ประมาณ 3 เดือน ใช้สูตร 13-13-21

 ให้น้ำกล้วยน้ำว้า:
-ประมาณของน้ำนั้นขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ความชุ่มชื้นของดิน ปริมาณลมที่พัดผ่าน จะทำให้การคายน้ำมาก จึงไม่ควรปล่อยให้ผิวหน้าดินแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากรากจะหาอาหารอยู่บริเวณผิวดิน จึงทำให้หยุดชะงักการเจริญเติบโต


 ตั ด แต่งหน่อกล้วยน้ำว้าน่ะค่ะ  :
-การตั ด แ ต่ งหน่อ หลังจากปลูกประมาณ 3-4 เดือน จะมีหน่อขึ้นมารอบ ๆ โคนให้ ตั ด ไปเรื่อยจนกว่าจะเริ่มออกปลี หรือหลังปลูกแล้วประมาณ 7-8 เดือน

-ควรมีการไว้หน่อทดแทน 1-2 หน่อ โดยหน่อที่ 1 และที่ 2 ควรมีอายุห่างกันประมาณ 4 เดือน เพื่อให้ผลกล้วยมีความอุดมสมบูรณ์ โดย เลือกหน่อที่อยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้าม

การ ตั ด แต่งใบกล้วยน้ำว้า :
-การตั ด แต่งใบ ควรทำการ ตั ด แต่งช่วงที่ต้นเริ่มโตจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเลือกใบแก่ และใบที่เป็น โ ร คออก ตั ด ให้เหลือประมาณ 7-12 ใบ เพื่อป้องกันต้นกล้วยโค่นช่วงออกปลี เพื่อใช้ใบปรุงอาหาร และเพิ่มความเจริญเติบของผลกล้วย


 


การเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า :
-การเก็บเกี่ยวกล้วยระยะใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขนส่ง หากขนส่งไปขายไกล ๆ อาจ ตั ด กล้วยเมื่อความแก่ประมาณ 75% การดูลักษณะความอ่อนแก่ของกล้วย

 

-อาจดูจากลักษณะผล เช่น ดูขนาดลูกกล้วย เหลี่ยมกล้วย หรือใช้วิธีการนับอายุจากวันแทงปลี หรือวัน ตั ด ปลีในการ ตั ด จะต้องพิจารณาถึงต้นสูงหรือ เ ตี้ ย

-ถ้าสูงก็ให้ตั ด บริเวณโคนต้น เพื่อให้ต้นเอียงลงมา โดยให้อีกคนหนึ่งจับหรือรับเครือกล้วยไว้ จะต้องเหลือก้านให้ ย า ว พอสมควร

 

Create : Modify : 2021-02-12 11:26:50Read : 563URL :