วิธีปลูกผักกาด โตไวเดือนกว่า พร้อมเก็บทานได้

[ สถิติผู้เข้าชม : 296 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


 

 

ขั้นตอนในการ วิธีปลูก  ผักกดา นั้น มี 2 แบบดังนี้ 


วิธีการหว่านเมล็ดก็คือ
-หลังจากพรวน ดินให้ก้อนเล็กและใส่ ปุ๋ ย ค อ ก คลุกเคล้ากันดีแล้วก็เอาฟางข้าวคลุมแปลงบาง ๆ แล้วจึงหว่านเมล็ดลงไปบาง ๆ แปลง ขนาด 5 X 25 เมตร

-ใช้เมล็ด 1/4 ลิตร แปลงขนาด 5 X 80 เมตร ใช้ เมล็ด 3 ลิตร เมื่อมีอายุประมาณ 15-20 วัน ควรทำการแยก
ออกให้มีระยะห่างระหว่างต้น 30-50 เซนติเมตร 
วิธีเพาะกล้าก่อนแล้วย้ายปลูก


-เตรียมแปลงไว้สำหรับเพาะกล้า เพียงเล็ก ๆ โดยถ้าต้องการปลูกจริงในที่ 1 งาม 
- ก็ใช้ที่ทำแปลงเพาะเพียง 1.5 ตารางเมตรเท่านั้น และใช้เมล็ดประมาณ 50 กรัม หว่านลงไปบนแปลงให้ทั่ว

-แปลงเพาะกล้าเมื่อพรวนดินเป็นก้อนเล็กแล้วควรผสมปุ๋ ย ค อ ก ลงไปคลุกเคล้าด้วย หว่านเมล็ดแล้วใช้ฟาง
ข้าวคลุมแปลงแล้วรดน้ำให้ชุ่ม

-เมื่อกล้าอายุได้ประมาณ 25-30 วัน ต้นจะโตมีใบจริง 2-3 ใบ จึงย้ายไปปลูกในแปลงจริง การย้ายปลูกควรทำในเวลาเย็นประมาณ
บ่าย 3-4 โมงเย็น ตอนที่มีแดดอ่อน ๆ

-โดยอาจจะถอนกล้าไว้ตั้งตอนเช้าก่อน แ ด ด จั ดแล้วเอากล้าใส่เข่ง ใช้ผ้าหนา ๆ ชุบน้ าคลุมไว้ในที่ร่มเพื่อรอปลูกตอนเย็น กล้าที่จะปลูกไม่ควรถอนไว้ข้ามคืน

 -ระยะปลูกระหว่างต้นห่าง 30 เซนติเมตร ระหว่างแถวห่าง 50 เซนติเมตร หลังจากปลูกแล้วใช้ฟางแห้งคลุมดินอีกก็ได้จะ
ช่วยให้ผักตั้งได้เร็วขึ้นและรักษา ความชื้นในดินได้ด้วย

-วิธีปลูกนั้น โดยเพาะกล้าก่อนทำให้คุ้มค่าเมล็ด และปลูกได้เป็นระเบียบ สวยงาม

 

การปฏิบัติดูแลรักษาไม่ยาก ควรที่จะทำดังนี้

 
-การให้น้ำ ในระยะแรกเมื่อผักกำ ลั ง  ง อ  ก ควรให้น้ำวันละ 3-4 เวลา เพื่อให้ดิน อ่อนสะดวก
แก่การที่เมล็ดจะงอก


-เมื่อผักอายุเกิน 7 วันแล้ว ก็ลดลงเหลือวันละ 3 เวลา พออายุเกิน 1 เดือนไปแล้วรด เพียงวันละ 2 เวลา เช้า-เย็นก็พอ

-ไม่ควรรดเวลาสาย ๆ ที่ แ ด ด แ รงเพราะน้ำร้อน การรดน้ำควรใช้บัวรดน้ำ เพราะจะทำการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์

-การใส่ ปุ๋ ย การใส่ปุ๋ ย แบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ หลังจากปลูกได้ 7 วันครั้งหนึ่ง กับ 15 วันครั้งหนึ่ง ครึ่ง
แรกควรใส่ปุ๋ ย ค อ กผ  โดยกะประมาณพื้นที่ 1 ตารางเมตร ใส่ปุ๋ ย ค อ ก 3-4 กก.

-ครั้งที่ 2 ใส่แบบเดียวกันกับครั้งที่ 1 แค่ห่างกัน 15 วันเท่านั้น 


การเก็บเกี่ยวนั้น
ผักกาดขาวมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 35-45 วัน เมื่อจะเก็บเกี่ยวให้สังเกตใบนอกเริ่มแห้งก็สามารถเริ่มเก็บได้

Create : Modify : 2021-02-05 00:05:43Read : 295URL :