หามาทำปลูก ผักชี ให้งามไว ใช้เวลาแค่ 30 วัน ทำเป็นไรขายกำไรงาม

[ สถิติผู้เข้าชม : 908 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


 
 ขั้นตอน การปลูก ผักชี 
-การเตรียมดิน แปลงปลูก อ า จ เตรียมแบบยกร่องจีน มีคูน้ำล้อมรอบแบบยกร่องธรรมดา หรือปลูกในแปลงนา โดยการไถพรวนแล้วโรยเป็นแถว ผักชีเป็นผักที่มีระบบรากตื้น การเตรียมดิน ป ลู ก ผักชีก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกผักอื่นๆ ทั่วไปน่ะคะ  โดยขุดหรือไถพลิก ดิ น ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 5-7 วัน แล้วพรวนย่อยดินให้แตกเป็นก้อนเล็ก ใส่ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมักให้มาก คลุกเคล้าให้เข้ากับดินและปรับหน้าดินให้เสมอน่ะค่ะ 

การเตรียมเมล็ดพั น ธุ์ของผักชี
-ผักชีเป็นพืชที่ข ย า ยพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด ดังนั้นก่อนที่จะ ป ลู ก ต้องเตรียมเมล็ดพั น ธุ์ให้พร้อม โดยการนำผลมาบดให้แตกเป็นสองซีก แล้วนำไปแช่น้ำประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วเอาขึ้นมาผึ่งลมให้แห้งแล้วเคล้ากับทรายไว้จนเมล็ดเริ่มงอกจึงนำไปหว่านในแปลง
 


วิธีการปลูกผักชี
ก่อนปลูกต้องรดน้ำให้ทั่วแปลง นำเมล็ดที่เตรียมไว้มาห ว่ า น ล งบนแปลงปลูกที่ได้เตรียมไว้ กลบด้วยดินละเอียดบางๆ แล้วคลุกด้วยฟางหรือหญ้าแห้งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดดและรักษาความชื้นของผิวดิน หรือจะปลูกโดยใช้วิธีโรยเป็นแถวบนแปลง ให้แต่ละแถวห่างกัน 20-30 เซนติเมตร 

- แล้วทำการถอนแยกให้เหลือระยะระหว่างต้นประมาณ 10-20 เซนติเมตร หลังจากหว่านเสร็จแล้วต้องรดน้ำให้ชุ่ม

-อัตราการใช้เมล็ดพั น ธุ์ประมาณ 20 ลิตรต่อไร่ อัตราการใช้เมล็ดพั น ธุ์จะมากขึ้นหรือน้อยลงกว่านี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ฤดูกาล 

-และเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีจะใช้เมล็ดพั น ธุ์น้อยลง เพราะผักชีสามารถเจริญเติบโตได้ดีได้มาก
 การดูแลรักษาผักชี
 การให้น้ำนั้น ผักชีเป็นผักที่ต้องการน้ำมาก แต่แปลกอยู่อย่างนึง คือ ไม่ชอบน้ำขัง ดังนั้น ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น อย่าให้น้ำมากจนโชกเกินไป เพราะผักชีถ้าถูกน้ำหรือฝนมากๆ มักจะเน่าง่าย สำหรับวัชพืชที่ขึ้นในระยะแรกควรรีบกำจั ด โดยเร็ว โดยใช้มือถอน อย่าปล่อยให้ลุกลาม เ พ ร าะวัชพืชเป็นตัวแย่งน้ำและอาหารจากผักชี

การใส่ปุ๋ ย ควรใส่ปุ๋ ย ค อ ก
- รองพื้นตอนเตรียมดินก่อนปลูก เมื่อผักชีแตกใบแล้วถ้าจะเร่งให้งามเร็วก็ใช้ปุ๋ ย(21-0-0) ประมาณ 15-30 กรัม ผสมน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นในแปลงให้ทั่ว

การเก็บเกี่ยวผักชี
ผักชีจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 30-45 วัน เนื่องจากผักชีสามารถใช้ทุกส่วนบริโภค ควรเก็บเกี่ยวโดยการถอนทั้งต้นและรากไม่ขาด แต่ก่อนถอนควรรดน้ำบนแปลงให้ดินชุ่มชื้น  เมื่อถอนเสร็จแล้วนำไปล้างดินออก ตกแต่งโดยเด็ดใบเหลืองออก แล้วมัดๆ ละกิโลกรัม นำไปผึ่งลมแล้ว บ ร ร จุ เข่ง  ผลผลิตผักชีที่ดีต้องมีใบเขียวสม่ำเสมอน่ะค่ะ 
 


 

 

 

Create : Modify : 2021-02-04 23:54:36Read : 907URL :