เทคนิค เลี้ยงกุ้งฝอย ในวงบ่อ ต้นทุนต่ำ กำไรเห็นๆ

[ สถิติผู้เข้าชม : 716 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


การเพาะเลี้ยงกุ้งฝ อ ย ในบ่อซีเมนต์
-เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยได้ทั้ง ในแบบบ่อดิน และ บ่อซีเมนต์ แต่ส่วนใหญ่จะเลือกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่สะดวกและดูแลได้ง่ายกว่า ซึ่งวิธีการก็เริ่มต้นจาก การ ร ว บ รวมกุ้งเพศเมียจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติ จำนวนประมาณ 80-100 ตัว

 

 

-แล้วนำมาพักไว้ในกระชังอย่างน้อย 1 คืน คัดเลือกเฉพาะกุ้ง เ พ ศ เ มี ย ที่มีไข่แก่ มองเห็นตา ของลูกกุ้งในท้องเพาะฟักในตะแกรงที่แขวนไว้ในกระชังผ้า ขนาด 1×1 เมตร ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อดิน ให้อาหารสำเร็จรูปที่มีโปรตีน 33%

-ให้อาหารประมาณ 5% ของน้ำหนักตั ว แบ่งให้ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ประมาณ 3-4 วัน ไข่จะฟักออกมาเป็นตั ว แ ยกแม่กุ้ง ออกจากกระชัง แล้วคัดลูกกุ้งที่มีขนาดเดียวกัน เพื่อสะดวก ในการจัดการเพาะเลี้ยง นำลูกกุ้งที่ได้ไปอนุบาลในกระชังผ้าโอล่อนแก้ว ปริมาณ 50,000 ตั ว ในบ่อขนาด 1×1 เมตร สัปดาห์แรก ใ ห้ ไข่ แดงต้ มสุก เป็นอาหาร สัปดาห์ที่ 2-4 ใช้ไรน้ำจืดขนาดเล็กเป็นอาหาร

 


-จากนั้นจึงให้ อาหาร สำเร็จรูปชนิดผง เป็นอาหารที่มีโปรตีน 40% ให้อาหารในปริมาณ 10% ของน้ำหนักตั ว ระยะนี้ต้องระมัดระวังตาข่ายไม่ให้อุ ด ตั น ควรใช้ แปรงขนาดเล็กขนอ่อนทำความสะอาดบ่อยครั้ง ใช้เวลาอนุบาลเป็นเวลา 1 เดือน จึงนำไปเลี้ยงใน กระชัง หรือบ่อซีเมนต์ได้

การเตรียมบ่อซีเมนต์
-ทำความสะอาดบ่อด้วยปูนขาว ตากทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ กั้นคอกล้อมบ่อด้วยอวนพลาสติคสีฟ้า เติมน้ำในบ่อโดยผ่านการกรองด้วยผ้าตาถี่ เพื่อป้องกันไข่ ปลา และลู ก ป ล าขนาดเล็กๆ เล็ดลอดลงในบ่อกุ้ง เติมน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ ย ปุ๋ ย ไก่ อัตรา 60-120 กิโลกรัม ต่อไร่ พักไว้ 3-4 วัน รอจนน้ำเริ่มสีเขียว จึงเติมน้ำจนได้ระดับ 1 เมตร

-จากนั้นจึงนำลูกกุ้งที่ อนุบาล มาแล้วประมาณ 1 เดือน ปล่อยลงในบ่อ อัตรา 30,000-50,000 ตั ว เลี้ยงประมาณ 2 เดือน ก็สามารถ จับขายได้ มีอัตรารอด 80% ที่สำคัญการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ควรช่วยการหายใจด้วยระบบการเติมออกซิเจนด้วยวิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกเ ท ค นิ คอาหารของกุ้งฝอย
-ต้ ม ไข่ให้สุก เอาเฉพาะไข่แดง 2 ฟอง

-รำอ่อน 3 ขีด ผสมให้เข้ากัน ปั้นเท่ากำปั้น โยนลงไปในบ่อประมาณ 3 ก้อน

-หลังจากให้อาหารประมาณ 1 เดือน กุ้งจะวางไข่ ให้สังเกตตอนกลางคืนโดยการนำไฟฉายมาส่องดูว่ากุ้งจะวางไข่หรือไม่ เทคนิค การเร่งกุ้งให้วางไข่ ให้นำสายย า งน้ำประปามาเปิดลงในบ่อ โดยการเปิดแรงๆ ประมาณ 10-20 นาที เพราะ กุ้งชอบเล่นน้ำไหล แล้วจะดีดตั วทำให้ไข่ตกลงมา (ธรรมชาติน้ำนิ่งกุ้งไม่วางไข่) ประมาณ 1-2 เดือน กุ้งก็จะโตเต็มที่ ใ ช้ เ ว ล า ทั้งหมดประมาณ 4 เดือน จะได้กุ้งประมาณ 20-30 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 100-200 บาท
 ราคาและระยะเวลาในการจับ จำ ห น่ า ย
-ระยะ เวลาในการจับกุ้งฝอยเพื่อจำหน่าย ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนก็สามารถสร้าง ร า ย ได้ให้ กั บ ผู้ เ ลี้ ย ง ได้ ทั้งนี้หาก เป็นการเลี้ยงในบ่อดินหรือตามสวนต่างๆจะสามารถ ใ ห้ จำนวนการขย า ย พั น ธุ์ได้มากกว่าการเลี้ยงในบ่อปูนเพราะมีพื้นที่มากกว่า

-โดยอาหารกุ้งฝอยที่เลี้ยงในบ่อดิน สามารถให้ได้แบบเดียวกันกับการเลี้ยงในบ่อปูน ก็ ถือ เป็น อีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับคนที่มีที่ดินว่างๆ อาจจะลองหันมาเลี้ยงกุ้งฝอยสร้างรายได้ดูบ้างก็ได้

-อย่างไรก็ดีแม้จะเป็น อาชีพ ที่ดีแต่เ ก ษ ต ร ก ร ก็ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงให้ เ ข้ า ใจและเริ่มเลี้ยงแบบหาประสบการณ์ จาก น้อยไปหามาก เพื่อดูว่าอัตราการรอดเป็นอย่างไรระหว่าง เ ลี้ ย ง มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ไข แม้ว่ากุ้งฝอยจะเลี้ยงไม่ย า กแต่หากไม่เข้าใจในวิธีการเลี้ยงก็อาจทำให้เป็นการลงทุนที่เสียเวลาโดยประโยชน์ได้
 

 

Create : Modify : 2021-01-25 12:44:35Read : 715URL :