เพาะเมล็ดขนุนให้โตไว ไปปลูกได้ผลดก แถมมีรสหวานอร่อย

[ สถิติผู้เข้าชม : 820 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


 

การเตรียมเมล็ดนั้น
เป็นผลที่แก่เต็มที่ ห รื อสุกแล้ว เมื่อเอา เนื้ อ อ อ กแล้วให้ล้างเมล็ดด้วยน้ำจนสะอาด และนำไปเพาะทันทีอย่าเก็บเมล็ดไว้ นานเกิน 15 วัน เพราะจะเพาะไม่งอก ห รื  องอกน้อย ต้นที่งอก ก็จะไม่ค่อยแข็งแ ร ง ....

 

 

เป็นผลที่แก่เต็มที่ ห รื อสุกแล้ว เมื่อเอา เนื้ อ อ อ กแล้วให้ล้างเมล็ดด้วยน้ำจนสะอาด และนำไปเพาะทันทีอย่าเก็บเมล็ดไว้ นานเกิน 15 วัน เพราะจะเพาะไม่งอก ห รื  องอกน้อย ต้นที่งอก ก็จะไม่ค่อยแข็งแ ร ง ....

การเพาะในแปลง
เมื่อแปลงเพาะควรเป็นแปลงดินอยู่ ในที่ร่มรำไร หรือมีการ พรางแสงไม่ให้โดนแดดจัด โดยขุดแปลงเพาะเป็นร่องขนาดกว้าง 1 – 1.5 เมตร ความย า ว แล้วแต่ต้องการ ควรยกแปลงให้ สู งจากพื้นประมาณ 30-50 เซนติเมตร ปรั บปรุงดิ นในแปลงเพาะให้ร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีโดยการผสมปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมัก

 

วิธีเพาะเมล็ด
เมล็ดที่ล้างสะอาดดีแล้ว การเพาะในแปล งและในกะบะเพาะ ให้เพาะเป็นแถว ๆ ห่างกันประมาณ 5 นิ้ว ฝังเมล็ดลึกประมาณ 5 เชนติเมตร กลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่ม การเพาะในภาช นะ ให้หยอดเมล็ด 2 เมล็ดต่อภาชนะแต่ละใบ เพื้อจะ ได้เลือกต้น ที่แข็งแรงไว้เพียงต้นเดียว หลังจากเพาะเมล็ดแล้ว ให้รดน้ำทุกวันเช้า เย็น อย่าให้ดินแห้ง หรือแฉะเกินไป

การย้ายกล้า
ต้นกล้าที่ปลูกในแปลงเพาะ หรือในกะบะเพาะนั้น เมื่อ ต้นกล้าสูงประมาณ 5-6 นิ้ว ให้ขุดแยกใส่ภาชนะเพื่อนำไป เลี้ยงสำหรับนำไปทาบ กิ่ง ส่วนต้นที่ต้องการนำไปปลูกใ น แ ป ล ง จริงให้ขุดแยกออกไปปลูกในภาชนะ

 


 

หรือนำไปปลูกในแปลงชำ อย่าปล่อยให้ต้นกล้าอยู่ในแปลงเพาะหรือ ก ะ บ ะ เพาะนาน เกินไป เพราะต้นจะเบียดกันมาก เวลาขุดจะกระทบกระเทือนมาก โดยเฉพาะกะบะเพาะ ที่ใช้ขี้เถ้าแกลบ จะไม่มีอาหารเพียงพอจะเลี้ยงต้นกล้าต้องรีบขุดย้าย 

 

Create : Modify : 2021-02-05 00:03:18Read : 819URL :