เทคนิค ปลูกจำปาดะ ให้ต้นรอด เอาไว้ทาน หลายคนบอก อร่อยกว่าขนุน

[ สถิติผู้เข้าชม : 406 ครั้ง ]    แชร์เรื่องราวความรู้

รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรทางระบบไลน์ ทุกวันฟรี

เพิ่มเพื่อน


 

ขั้นตอน การปลูก
วิธีปลูกนั้น :  การปลูกจำปาดะระยปลูก คือ 8×8 ม. 9×9 ม. และ 10×10 ม. หลุมปลูกขนาด 1x1x1 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย  (0-3-0) ประมาณ 300-500 ก. แล้วใส่ปุ๋ ย ค อ ก ปุ๋ ย ห มั กผสมคลุกเคล้ากับดินบน หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ จึงจะนำต้น พั น ธุ์มาปลูกได้น่ะค่ะ การตั ด แต่งและ ค ว บ คุ ม ท รงพุ่มควรมีการตัดแต่งกิ่งอย่างประณีตตั้งแต่ในช่วงเล็กๆ อยู่ จนถึงต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว โดดยอาจทำการตัดแต่งกิ่งเล็กออกบ้าง  ให้กระจายทั่วทั้งพุ่ม เพื่อให้แสงส่องผ่านเข้าในพุ่มได้ประมาณ 30-40%

การให้ปุ๋ ย
ปุ๋ ย ที่ใช้คว ร จ ะ เป็นปุ๋ ย เพื่อช่วยบำรุงดิน เป็นปุ๋ยผสมระหว่างปุ๋ ย อินทรีย์กับปุ๋ ย อนินทรีย์ ซึ่งดินสามารถอุ้มน้ำทำให้รากดูดสารอาหารได้ดีหลังจากที่ปลูกลงดินจนถึงให้ผลผลิตครั้งแรกนั้น ได้ใช้เวลา ประมาณ 5-6 ปี และก่อนจะเก็บผลสองเดือนให้ใส่ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 รอบรอบรัศมีโคนต้น เพื่อบำรุง ผ ล ผลิตให้มีคุณภาพดี
 การให้น้ำควรจะ 
-จำปาดะที่ปลูกใหม่ระยะ 1 เดือน ถ้าฝนไม่ตกควรรด น้ำทุกวันให้ ชุ่มอยู่เสมอ หลังจากนั้นอาจห่างออกไป 2-3 วัน/ครั้ง หากพิจารณาว่าเห็นว่า ต้ น จำ ป า ด ะตั้งตัวได้แล้ว

-อาจจะเว้นระยะการรดน้ำห่างออกไป คือ 5-7 วัน/ครั้ง ให้น้ำเช่นนี้จนกว่าจำปาดะที่ปลูกอายุได้ 1 ปีขึ้นไปจึงจะปลอดภัย หลังจากนั้นปล่อยตามธรรมชาติ ในฤดูแล้งควรช่วยให้น้ำบ้าง

การห่อผลน่ะค่ะ 
โดยใช้ถุงพลาสติกสีดำห่อ จะช่วยให้ผลมีสีสวยกว่าเมื่อเทียบกับการห่อผลโดยใช้ถุงพลาสติกสีขาว เนื่องจากทึบแสง แต่การห่อด้วยวัสดุใดๆ ไม่มีผลต่อรสชาติของจำปาดะ

 

Create : Modify : 2021-02-05 10:44:43Read : 405URL :