เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ Kasethotnews.com เริ่มจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยส่วนตัวของแอดมินเองเป็นคนที่ชื่นชอบในการทำการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่ค่อยมีความรู้ในการทำการเกษตรสักเท่าไหร่ จึงอยากที่จะค้นหาและรวบรวมความรู้การทำการเกษตรจากผู้ที่มีความรู้ในด้านการทำการเกษตรประเภทต่างๆ แล้วนำมาเพยแพร่และรวบรวมไว้บนโลกออนไลน์ เพื่อที่จะให้เป็นศูนย์ความรู้ทางการเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาในด้านการทำการเกษตรประเภทต่างๆ จึงมีแนวคิดที่จะการจัดทำเว็บไซต์ที่รวบรวมสาระความรู้ด้านการเกษตรขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิด เว็บไซต์เกษตรฮอตนิวส์ สาระความรู้ด้านการเกษตร ขึ้นมานั่นเอง

อีกหนึ่งแนวคิดที่เกิดขึ้นหลังจากเว็บไซต์เกษตรฮอตนิวส์ ได้ทำการเผยแพร่สาระความรู้ในด้านการทำการเกษตรออกไป แล้วมีผู้ที่ชื่นชอบในการทำการเกษตรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก แอดมินเว็บไซต์เกษตรฮอตนิวส์จึงมีอีกหนึ่งแล้วคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร คือ ได้จัดทำในส่วนของหมวด สินค้าเกษตร ขึ้นมา เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรที่มีสินค้าทางการเกษตรประเภทต่างๆ สามารถนำมาลงประกาศขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เกษตรฮอตนิวส์ได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทำการเกษตรในยุคเกษตร 4.0 โดยมีเว็บไซต์เกษตรฮอตนิวส์เป็นสื่อกลางในการติดต่อขายสินค้าทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรบนโลกออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสอบถาม ทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1. ติดต่อสอบถามทาง Facebook เพจเกษตรฮอตนิวส์

2. ติดต่อสอบถามทาง Line เกษตรฮอตนิวส์

3. Email : support@kasethotnews.com