พื้นที่โฆษณา

ตำแหน่งพื้นที่โฆษณา รองรับหน้าจอทุกขนาด
พื้นที่โฆษณา

อัตราค่าลงประกาศโฆษณา

Banner Size หน้าจอทุกขนาด คำอธิบาย ราคา/เดือน
Banner A 625 x 70 แสดงทุกหน้า สไลด์สลับกัน (ไม่แสดงบน Moblie และ Tablet) ติตต่อทางไลน์
Banner B 830 x 225 แสดงเฉพาะหน้าแรก สไลด์สลับกัน ติตต่อทางไลน์
Banner Express 240 x 110 แสดงทุกหน้า(ที่เป็นหน้าหลัก) สไลด์สลับกัน ติตต่อทางไลน์
เลื่อนซ้ายหรือขวาภายในตารางเพื่อดูข้อมูล