เกษตรฮอตนิวส์ | สัตว์น้ำ

สาระความรู้ด้านการเกษตร

การเลี้ยงปลาหมอพันธุ์ชุมพร1
View 10,302    เผยแพร่ 19 พ.ย. 2561

การเลี้ยงปลาหมอพันธุ์ชุมพร1 ในปัจจุบันการเลี้ยงปลาหมอพันธุ์ชุมพร1 เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปลาที่โตเร็วเลี้ยงง่าย มีความ ...

อ่านเพิ่มเติม  

เปิดเทคนิคการเลี้ยงปลาแรดสร้างรายได้
View 2,599    เผยแพร่ 18 พ.ย. 2561

เปิดเทคนิคการเลี้ยงปลาแรดสร้างรายได้ การเลี้ยงปลาแรดในปัจจุบัน ยังคงเป็นปลาที่นิยมนำมาเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะนำมาเลี้ยงไว้รับประท ...

อ่านเพิ่มเติม  

การเลี้ยงกุ้งเครฟิช ( Crayfish ) กุ้งเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตลาดต้องการ
View 3,756    เผยแพร่ 18 พ.ย. 2561

การเลี้ยงกุ้งเครฟิช ( Crayfish ) กุ้งเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตลาดต้องการ กุ้งเครฟิช คือกุ้งมังกรหรือล็อบเตอร์น้ำจืด ( Fresh–water lobster ) เป็นคนละชนิดกับกุ้งมังกรหรือ ล็อบ ...

อ่านเพิ่มเติม  

การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยสีทอง
View 4,405    เผยแพร่ 17 พ.ย. 2561

การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยสีทอง การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยสีทอง ซึ่งเกิดจากการดัดพันธุ์ เป็นครั้งแรกที่ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ปลาดังกล่าว ...

อ่านเพิ่มเติม  

การเพาะเลี้ยงปลาไหลนา ราคาดี มีความต้องการสูง
View 11,974    เผยแพร่ 16 พ.ย. 2561

การเพาะเลี้ยงปลาไหลนา ราคาดี มีความต้องการสูง ปลาไหล ถือว่าเป็นสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการในตลาดที่สูง เนื่องจากปลาไหลที่มีอยู่ท้องตลาดเ ...

อ่านเพิ่มเติม  

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
View 8,671    เผยแพร่ 15 พ.ย. 2561

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเลี้ยงปลาดุก สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดิน บ่อซีเมนต์และในกระชัง แต่ส่วนมากนิยมเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งข ...

อ่านเพิ่มเติม  

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์
View 7,469    เผยแพร่ 15 พ.ย. 2561

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ ในปัจจุบันนี้กุ้งฝอยเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากการเสื่อมโทรม และความไม่สมบูรณ์ของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรื ...

อ่านเพิ่มเติม