เกษตรฮอตนิวส์ | สัตว์ปีก

สาระความรู้ด้านการเกษตร

สูตรการทำอาหารไก่พื้นเมือง ช่วยในการเจริญเติบโตของไก่
View 5,757    เผยแพร่ 19 พ.ย. 2561

สูตรการทำอาหารไก่พื้นเมือง ช่วยในการเจริญเติบโตของไก่ สูตรอาหารไก่พื้นเมือง สามารถทำได้เอง โดยมีวิธีการทำแบบง่ายๆ ที่ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพราะสูตรอาหา ...

อ่านเพิ่มเติม  

2 สูตรการทำอาหารไก่เพื่อลดต้นทุน
View 18,130    เผยแพร่ 18 พ.ย. 2561

2 สูตรการทำอาหารไก่เพื่อลดต้นทุน สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่ไข่ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเลี้ยงจำนวน น้อยๆ การลดต้นทุนอาหารไก ...

อ่านเพิ่มเติม  

วิธีเลี้ยงไก่ให้ไข่ฟองใหญ่
View 13,962    เผยแพร่ 17 พ.ย. 2561

วิธีเลี้ยงไก่ให้ไข่ฟองใหญ่ ในการเลี้ยงไก่ไข่ ถ้าไก่ให้ไข่ฟองเล็กก็จะทำให้ผู้เลี้ยงไม่ได้กำไร เพราะไข่ฟองเล็กราคาถูก ดั้งนั้นโดย ...

อ่านเพิ่มเติม  

การเลี้ยงไก่ดำภูพาน สัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตา
View 6,512    เผยแพร่ 16 พ.ย. 2561

การเลี้ยงไก่ดำภูพาน สัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตา "ไก่ดำภูพาน" เป็นสายพันธุ์หนึ่งของ "ไก่ดำ" ปรับปรุงพันธุ์จาก "ไก่ดำ" จาก ประเทศจีน และจดสิทธิบัตรที่ ...

อ่านเพิ่มเติม