สินค้าเกษตร : สารปรับปรุงดิน

แชร์สินค้าเกษตร
ข้อมูลสินค้า
[ สถิติผู้เข้าชม : 1,886 ครั้ง ]
สารปรับปรุงดิน
3xx บาท
สารเสริมสภาพดิน-สารอาหารพืช สูตร “วันเดอร์ สีเทา”
“วันเดอร์ สีเทา” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของรากพืช ลำเลียงธาตุอาหารจากดินสู่ราก เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วย “ฮิวมิค แอซิด”ที่จะช่วยเสริมสร้างสภาพของดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกต่างๆทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง มีผลผลิตที่มีคุณภาพ
“ฮิวมิค แอซิด”เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ วันเดอร์ สีเทา เป็นส่วนของฮิวมัสหรืออินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์ต่อดินและการเกษตรมากที่สุด โดยโครงสร้างเหล่านี้มีผลทำให้รากพืชมีความสามารถในการดูดธาตุอาหารประจุบวกและช่วยปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
คุณสมบัติ “วันเดอร์ สีเทา”
- ส่งเสริมการดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้นและช่วยลดการสูญเสียธาตุอาการพืชไปจากดิน
- ช่วยให้การระเหยของน้ำจากดินลดลง ทำให้ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น
- ปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมกับพืช
- พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ด้วยความสามารถในการยึดประจุบวกของธาตุอาหารรองและปลดปล่อยจากโมเลกุลของกรดฮิวมิคเข้าไปสู่ระบบรากพืช
- ป้องกันความเป็นพิษต่อพืช รักษาความเข้มข้นของอาหารพืช โดยกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา Chelation กับเหล็ก
- ปรับโครงสร้างของดินให้มีความโปร่งและระบายอากาศได้ดี ทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างประจุบวกและลบออกจากกัน
ปุ๋ย/ยา

ข้อมูลการติดต่อซื้อขายสินค้า
กัณฑ์เอนก   อุทัยชิต
50 หมู่10 บ้านเซกาใต้
บึงกาฬ
0818728165
0818728165
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ